Xarxes socials

Definició Wikipedia:
Una xarxa social és una estructura social on es creen relacions entre els membres d’una comunitat. Aquesta estructura es representa mitjançant una gràfica formada per uns nodes, les persones o grup de persones, i uns nexes d’unió, que simbolitzen la relació establerta entre els diferents individus.Població mundial: 6.800.000.000
Nivell 1:1 persona 100 contactes
Nivell 2: 100 x 100 =10.000
Nivell 3: 10.000 x 100 = 1.000.000
Nivell 4: 1.000.000 x 100 = 100.000.000
Nivell 5: 100.000.000 x 100 = 10.000.000.000
Nivell 6: 10.000.000.000 x 100 = 1.000.000.000.000

Mapa Conceptual de Juan José Haro


Treball Transversal Rosaura Solé ( Grup 8 CIE 1 curs grau primària CE. UAB )

Trànsit Educat1x1 al novembre
Trànsit Educat1x1 al gener


Podeu visualitzar una llista de reproducció de videos sobre el tema.
•Escurçadors d’adreces http://bit.ly/ http://goo.gl/
•“Pàgines grogues” de twiter http://wefollow.com
•http://twittercounter.com
•Traductor de missatges de twitter a qualsevol idioma www.twinslator.com
•Per a compartir arxius http://filesocial.com
•Genreador de botó twitter http://TwitterMySite.com
•Diccionari de Hashtags http://tagdef.com