Codis QR

Codis QR

Què són els codis QR? (Quick Response Barcode )

Inicialment es van pensar per a identificar peces en el sistema de magatgems a la indústria de l'automòbil.
En el moment en que els dispositius mòbils comencen a incorporar software de lectura dels mateixos s'obren novess posibilitats ja que faciliten la captació de dades i informació.
Permeten la lectura de textos, URL's de tota mena, targetes Vcard, missatges SMS  y comença a ser habitual en bitllets de diferentes transports, revistes, catàlegs, anuncis...
Per a què s'utilitzen?
 • Publicitat  y Campanyes de marketing
 • Merchandising
 • Diseny Gràfic
 • Papereria corporativa ( targetas de visita, catàlegs)
 • Internet, Webs, blogs
 • Creació de SMS
Possibles aplicacions en el món educatiu:
Activitats de lectura i composició literària.
 • Informació institucional
 • Elaboració de jocs
 • Fitxes, dominó
 • Exercicis de cerca de pistes
 • Informació sobre un monument
 • Fitxes sobre plantes, animals
 • Aquelles activitats en les que interessi una captura rápìda de dadesCom funcionen? 
Aplicacions per a mòbil:


Tot i que molts ja ens anem trobant molt sovint, farem una activitat d'intercanvi de tragetes de visita mitjançant el mòbil.
Cal que tothom porti la targeta visible a la solapa.
Per a preparar-la cal entrar aquí a i clicar a la pestanya de generació d'una Vcard
Un cop complimentades les dades que tú vulguis compartir, cal clicar al botó de generació del codi indicant la mida petita.( No hi ha cap camp obligatori )
Clicant amb el  botó dret a sobre de la imatge generada , la copiem.

Després només cal descarregar aquesta plantilla, enganxar la imatge obtinguda, posar el vostre nom en la cel·la corresponent i imprimir-la.
Quedarà una imatge així on seran les vostres dades


De cara a que es pugui llegir amb el mòbil, cal tenir una aplicació de lectura de codis i nstal·lada. Si no la tens, el més ràpid és entrar des del navegador del teu mòbil a http://i-nigma.mobi


ARXIU D'AUDIO CODIFICAT